توانبخشی جسمانی و روانی تاوریژ

توانبخشی جسمانی و روانی Physical & Mental Rehabilitation

آزمون های استاندارد شامل:

 آزمون های هوش: به طور معمول در صورتی که هوشبهر کودک در پرونده ذکر نشده باشد و یا چانچه ارائه ی خدمات کاردرمانی در مکانی غیر از مدارس استثنایی صورت گیرد کاردرمانگران اقدام به ارزیابی هوشبهر می کنند از عمده تست های هوشی مورد استفاده در کاردرمانی می توان به آزمون گودیناف، گزل، ریون، مکعب های کاهس و یا خرده آزمون هایی از آزمون وکسلر، بینه سیمون و کتل اشاره نمود. لازم به ذکر است اجرای آزمون صرفاً توسط همکاران کارشناسیارشد روانی که دوره ی آزمون ها را گذرانده اند بایستی انجام شود.

 آزمون های نوروسایکولوژیک: جهت ارزیابی کودکانی که مشکوک به مشکلات عصبی همراه و نیز ارزیابی اختصاصی مهارت های درکی-حرکتی و یکپارچگی حسی هستند می توان از این آزمون ها استفاده نمود. این آزمون ها شامل موارد ذیلنذ:

 1. •  مجموعه ارزیابی عصب شناختی کاردرمانی چسینگتون(Chessington OT Neurological Assessment battery)
 2. •  آزمون درکی حرکتی پردو (Purdue Perceptual Motor Survey)
 3. •  آزمون دیداری حرکتی بندرگشتالت (Bender Visual Motor Gestalt Test)
 4. •  آزمون حافظه رفتاری ریورمید(Rivermead Behavioral mmmemory Test)
 5. •  مجموعه آزمون عصب روانشناختی ریتان ایندیانا (Reitan-Indiana Neuropsychological Tests)
 6. •  آزمون رشدی ادراک دیداری فراستیگ (Frostig Developmental Test of Visual Perception)
 7. • مجموعه آزمون عصب روانشناختی لوریا نبراسکا (Luria-Nebraska Neuropsychological Battery)
 8. • آزمون رشدی ادراکی دیداری (Developmental Test of Visual Perceptual-DTVP)
 9. • ارزیابی رشدی عصب روانشناختی کودکان (Children’s Developmental Neuropsychological Assessment)
 10. •  مجموعه آزمون عصب روانشناختی هالستد ریتان (Halstead-Reitan Battery of Neuropsychological Tests)
 11. • آزمون حافظه دیداری بنتون (Benton Visual Retention Test)
 12. • آزمون مشاهدات باليني آيرز ( Clinical Observations(Jean Ayres
 13. • آزمون یکپارچگی حسی و پراکسی Sensory Integration and Praxis Test-SIPT))
 14. • آزمون رشدی یکپارچگی حرکتی دیداری (Developmental Test of Visual Motor Integration-VMI)

 لازم به ذکر است علاوه بر مواردگفته شده آزمون های دیگری نیز در این دسته قرار می گیرن که همکارات جهت آشتایی میتوانند با مولف مکاتبه یا به کتب مرجع مراجعه نمایند.

آزمون های اختصاص برای ارزیابی فعالیت های روزمره زندگی(ADLTest)

 1. •  پرسشنامه ارزیابی ناتوانی کودکان(Pediatric Evaluation of Disability Inventory –PEDI)
 2. •  آزمون ارزیابی فعالیت های روزمره زندگی کالمن (Kohlman Evaluation of Daily Living Skills)
 3. •  آزمون ارزیابی فعالیت های روزمره زندگی میلواکی(Milwaukee Evaluation of Daily Living Skills)
 4. ارزیابی کلی مهارت های خوریاری بر اساس فرم

آزمون های رشدی(ارزیابی مراحل رشد روانی-حرکتی): 

 1. •  مقیاس رشدی پی بادی (Peabody Developmental Motor Scales)
 2. •  آزمون مهارت های اجتماعی واینلند
 3. •  آزمون غربالگری رشدی دنور(Denver Developmental Screening Test-DDST)
 4. •  پرسشنامه رشدی بتل(Battelle Developmental Inventory -BDI)
 5. • مقیاس رشدی کودکان بیلی (Bayley Scales of Infant Development)
 6. •  فهرست ارزیابی رشدی گزل (Gesell Developmental Schedules)

 ارزیابی سطوح کنترل حرکتی: ثبات، تحرک، کنترل حرکتی و مهارت برای هر بخش از بدن 

آزمون های مهارت های حرکتی درشت و ظریف

 1. •  آزمون مهارت های دستی مینه سوتا (The Minnesota Manual Dexterity Test)
 2. •  آزمون مهارت قطعات ریز کرافورد (Crawford Small Part Dexterity Test)
 3. •  ارزیابی حرکتی کودکان و نوزادان (Toddler and Infant Motor Evaluation-TIME)
 4. •  آزمون عملکرد دستی جبسون(Jobsen Test of Hand Function)
 5. •  تست جعبه و مکعب(Box and Block Test)
 6. •  تست پردو پگ برد(Purdue Pegboard Test)
 7. •  تست مهارت حرکتی برونینکز اوزرتسکی(Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-B-O)
 8. •  تست حرکتی ای بی سی(Movement ABC Test)
 9. • چک لیست ارزیابی مهارت های حرکتی درشت (ارزیابی سطوح رشدی)، (Gross Motor Skills Test)
 10. • چک لیست ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف(Fine Motor Skills Test)

لطفاً برای آشنایی بیشتر به" ادامه ی مطالب" توجه کنید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 1:38  توسط حسن زیرکی  | 

"قابل توجه همکاران و تمامی خانواده های محترمی که علاقمند به آشنایی با خدمات توانبخشی و کاردرمانی روانی-اجتماعی، توانبخشی شناختی،ذهنی و رفتاری و یا کاردرمانی  جسمی - حرکتی می باشند"جهت مشاوره ی توانبخشی و آشنایی با خدمات کاردرمانی می توانید از طریق این وبلاگ، با ایمیل خصوصی بنده(H.ziraki@gmail.com) مکاتبه نموده و یا با این شماره تماس بگیرید(۰۹۱۴۴۱۰۸۹۹۳).

همانگونه که در پست قبلی اشاره شد. پروسه ی ارزیابی در این گروه از بیماران(کودکان با مشکلات رفتاری، شناختی و ذهنی در کاردرمانی) فرایندی کاملاً جامع و تخصصی است لذا برای آشنایی بیشتر همکاران با فرایند ارزیابی در این گروه هدف توضیحاتی در این پست و پست های بعدی ارائه خواهد شد.لطفاً جهت آشنایی با اصول ارزیابی در کودکان با مشکلات رفتاری، شناختی و ذهنی در کاردرمانی روی "ادامه مطالب" کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 22:11  توسط حسن زیرکی  | 

مطالب قدیمی‌تر